30 thg 7, 2011

Tools Rebuild + Dump Basic + API Address

1. ImpREC 1.7e 2010


2. LordPE-Deluxe


3.Universal Import Fixer v1.2


4. Scylla v0.9.6b


5. APIAddress v1.10 by dosKey


6. DLL Function Viewer by Team-X


Download Here 
Unrar: 00 41 50 49 41 64 64 72 65 73 73 2E 65 78 65 18

[Update link: 05.02.2014]

Regards,

quygia128

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét