28 thg 2, 2012

Calimero v4.2 Debugger .NET

Calimero v4.2  là công cụ dùng debug các ứng dụng .NET. Nhìn giao diện các bạn dể dàng nhận ra các chức năng tương tự như Olly. Ngoài ra giao diện nhìn rất thân thiện, các chức năng điều có biểu tượng ngay trên giao diện chính giúp thao tác nhanh hơn. Tuy Calimero chưa được hoàn hảo và vẫn đang phát triển.
Chương trình dịch ứng dụng .NET về ngôn ngữ ASM đó chính là điểm khác biệt so với Reflector.


Menu Archivo :Inicia process [Open PE], Run, Attach


Menu Debug : Run [F9], Step into [F7], Step over [F8]...


Cửa sổ các thanh ghi và cờ Flag được thiết kế ngay bên phải chương trình.


Menu Breakpoint và nhiều menu khác : log, log Trace, module, Call, Dump...


Công cụ được CracksLatinos phát triển.

Công cụ còn nhiều chức năng các bạn có thể tìm hiểu thêm khi sử dụng debugger này. bạn cài NET Framework ver 3.5 hoặc cao hơn để chạy tốt chương trình.

Download here :

Unrar: 41 52 12 0B 61 34 10 13 45 93 49 08 69 62 C2 30

Source : CracksLatinos


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét