30 thg 7, 2011

Tools Decompiler And Disassembler

Hi all,

Gửi đến các bạn 1 số tools Decompiler và Disassembler và HexEdit phổ biến nhất hiện nay :)

1. VB Decompiler Pro 7.9 incl_k3yg3n_FFF

Link: Updating...

2. DeDe.3.99 [H'n'F Mod 2oo8] by DeFixe/TMG

Link Passunrar: EE F7 24 B0 4A 49 B5 F0 24 00 53 4F 79 9D 1F AA

3. P32Dasm v2.80 by DARKER

Link

4. W32Dasm++

Link:

5. HDasm 1.06

Link 

6. C32asm-v0.4.12

Link

7. CCK-Class Construction Kit

Link

8. JD-GUI-0.3.5.Windows

Link

9. DCU Decompiler

Link

Source : Internet.

BR,
quygia128

Tools Rebuild + Dump Basic + API Address

1. ImpREC 1.7e 2010


2. LordPE-Deluxe


3.Universal Import Fixer v1.2


4. Scylla v0.9.6b


5. APIAddress v1.10 by dosKey


6. DLL Function Viewer by Team-X


Download Here 
Unrar: 00 41 50 49 41 64 64 72 65 73 73 2E 65 78 65 18

[Update link: 05.02.2014]

Regards,

quygia128

26 thg 7, 2011

Tool Detect dành cho Cracker

Đây là một số tools detect (kiểm tra PE file) được sử dụng nhiều nhất hiện nay.[Update link: 10.02.2014]

1.PEiD 0.95 + Full Plugin


2.RDG Packer Detector v0.7.2 2014

Link: http://rdgsoft.net

3.DiE 0.81

Link: http://ntinfo.biz

4.ExeinfoPE [718 signatures - update 12.22.2013]

5. Armadillo Find Protected v2.0_New

6. Domain Tools [For Net]


7.FastScanner v4.0 BETA [2013]


8.ProtectionID_v6.5.5 [2014]


9.Hash & Crypto Detector v1.4

Download Here

Unrar: 22 00 20 00 00 00 44 6F 6D 61 69 6E 20 54 6F 6F

Thanks to all author of  tools

Best Regard!

quygia128

25 thg 7, 2011

OllyDBG v1.10 Collections - OllyDbg v1.10 Engines

Đây là một số bản Olly mình sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet và [SnD Forum]các bạn có thể download về dùng.

1.ollydbg110 CiMs Edition
2.odbg110 OllyDRX Lite
3.odbg110 FOFF Team Edition v2.0
4.OllyDbg for Themida
5.odbg110 Execryptor Edition
6.OllyFck v1.10
7.Ollydbg Shadow
8.OllySND
9.odbg110 OllyICE v1.10
10.odbg110 Portable OllySnD
11.odbg110 RAMOllyDBG v1.1
12. OllyDBG 2.0.1 [2013]   Link: http://www.ollydbg.de
13.odbg110 EvO_DBG
14.odbg110 Sabre-Gold
...
...

Còn nhiều bản Fix nữa nhưng mình chỉ nêu tên vài anh tiêu biểu như trên.

OllyDbg1.10 Collections

Unrar: 20 39 69 6E 31 20 66 6F 72 20 54 68 65 6D 69 64

Best Plugins

Unrar: 64 86 48 64 26 09 20 41 20 B8 24 14 58 22 04 01

BR,
quygia128 | CiN1