30 thg 7, 2011

Tools Decompiler And Disassembler

Hi all,

Gửi đến các bạn 1 số tools Decompiler và Disassembler và HexEdit phổ biến nhất hiện nay :)

1. VB Decompiler Pro 7.9 incl_k3yg3n_FFF

Link: Updating...

2. DeDe.3.99 [H'n'F Mod 2oo8] by DeFixe/TMG

Link Passunrar: EE F7 24 B0 4A 49 B5 F0 24 00 53 4F 79 9D 1F AA

3. P32Dasm v2.80 by DARKER

Link

4. W32Dasm++

Link:

5. HDasm 1.06

Link 

6. C32asm-v0.4.12

Link

7. CCK-Class Construction Kit

Link

8. JD-GUI-0.3.5.Windows

Link

9. DCU Decompiler

Link

Source : Internet.

BR,
quygia128

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét