25 thg 7, 2011

OllyDBG v1.10 Collections - OllyDbg v1.10 Engines

Đây là một số bản Olly mình sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet và [SnD Forum]các bạn có thể download về dùng.

1.ollydbg110 CiMs Edition
2.odbg110 OllyDRX Lite
3.odbg110 FOFF Team Edition v2.0
4.OllyDbg for Themida
5.odbg110 Execryptor Edition
6.OllyFck v1.10
7.Ollydbg Shadow
8.OllySND
9.odbg110 OllyICE v1.10
10.odbg110 Portable OllySnD
11.odbg110 RAMOllyDBG v1.1
12. OllyDBG 2.0.1 [2013]   Link: http://www.ollydbg.de
13.odbg110 EvO_DBG
14.odbg110 Sabre-Gold
...
...

Còn nhiều bản Fix nữa nhưng mình chỉ nêu tên vài anh tiêu biểu như trên.

OllyDbg1.10 Collections

Unrar: 20 39 69 6E 31 20 66 6F 72 20 54 68 65 6D 69 64

Best Plugins

Unrar: 64 86 48 64 26 09 20 41 20 B8 24 14 58 22 04 01

BR,
quygia128 | CiN1

3 nhận xét: