24 thg 4, 2013

Win32 Assembler Coding For Crackers By Goppit v11

A nice ebook about Win32 ASM for cracker.

Nếu bạn nào muốn đi sâu hơn với ASM(đặc biệt các bạn đam mê cr@cking) thì quyển sách này là không thể thiếu đối với các bạn.

Để hiểu rõ hơn về ASM language thì phải đọc thêm nhiều Tuts/Article/source code chứ không phải chỉ cuốn này là đủ, nhưng mình khuyên các bạn nếu muốn đọc đọc một quyển sách tiếng anh về ASM cho cr@cker thì đây là lựa chọn tốt nhất.

Quyển sách này hướng dẫn rất chi tiết từ đơn giản nhất đến phức tạp nên phù hợp với tất cả các bạn!, mong rằng đây sẽ là cầu nối tốt cho các bạn cr@cker trẻ!

Download:

Link Here
Unrar: 5F 76 31 31 2E 63 68 6D 49 54 53 46 03 00 00 00

Special thanks to Goppit.

BR,
quygia128 | CiN1

14 thg 4, 2013

VB Decompiler Lite v9.3 (2013-04-05)

VB Decompiler Lite v9.3 (2013-04-05)

Changelog:


- New powerful HEX editor in the "Patch data" tool
with highlighting changes, undo/redo functions and
copy/paste the HEX blocks of bytes
- Patch dialog is now sizable (size will save to registry
and will use at next VB Decompiler start)
- Czech language translation and documentation
- China language documentation (thank you to ZeNiX)
- Decompiling applications with more than 999 forms, modules and classes
- Not show "Do you want to..." message before opening any file
- Changes in processing "FC67" opcode (P-Code)
- Show NewIfNullPr opcode in Lite version (P-Code)
- Show a status of ptocessing methods
- BugFix: Some memory leaks is fixed
- BugFix: Correctly process modules with some unknown flags (Native Code)
- BugFix: Correctly process incorrect offsets (Native Code)
- BugFix: Correctly process translation of the main menu
- BugFix: Correct processing of complex strings in VB6 applications
- BugFix: Correctly detect retn command (Native Code)
- BugFix: Correctly process incorrect "edi" register value in "call" command (Native Code)
- BugFix: Fix access violation on double clicking the clean text field
- BugFix: DLL obfuscation now works correctly

Download:
Cracker Tools 1.9.By yildo MtCt

The best tools collection for cracker by yildo [MtCt]

Version 1.9:

Part1
Part2
Part3
Part4

Link Update [08.30.2014]

Thanks to yildo.